Rozhledna Měňavka

Ve vzduchu je cítit rašelina, mezi stromy se zvedá mlha a v dálce se do větru vlní rozhledna. Vlní se a leskne jako nějaký mikroskopický živočich, který se nepovedeným experimentem tisíckrát zvětšil. Jakoby zde prostě jednoho dne vyrostla. Když na ní zasvítí slunce, svítí na jejích dlouhých chlupech malá mihotající se světýlka. Pokaždé je jiná. Místní jí říkají Měňavka. Svůj předobraz má v řasách, hmyzu a bohaté mykoflóře, která místní rašeliniště obývá.
 
Dvacet metrů vysoká rozhledna se skládá z racionální ocelové kostry, která je zahalena bionickým pláštěm z kovové sítě a tisíců tenkých tykadel. Ta kolem kostry vytváří auru, zvláštně odhmotněný objem. Na konci tykadel jsou umístěny malé odrazky, které zrcadlí slunce a v poryvech větru hází kolem rozhledny malá prasátka. Návštěvník tak tedy zažívá nejprve tajemství, když se k rozhledně blíží, posléze pochopení principu když do rozhledny vstupuje a prolézá její kostrou a nakonec souznění když na jejím vrcholku přehlédne přes koruny stromů do okolní krajiny. 
 
Zásadním motivem je právě proměnnost rozhledny. Stejně tak jako se místní krajina mění s ročním obdobím, počasím i denní dobou - mění se i rozhledna. Jinak vypadá v dešti, jinak v letní poledne. V mlze jsou odrazky nepatrné, při západu slunce se zase celá rozhledna zlatě třpytí. Tato proměnnost vytváří touhu vracet se do Blat znovu a rozhlednu zažít jinak. Zároveň přes rozhlednu vede naučná stezka, která předpokládá její zdolání. 
 
Konstrukční řešení rozhledny je subtilní ocelová konstrukce skládaná z předem svařených segmentů. Ty je možné na místo snadno dopravit a bez obtíží smontovat. Dvojitá spirála schodiště ztužuje celou věž a zároveň umožňuje plynulý pohyb návštěvníků v obou směrech. Takže nevzniká potřeba vzájemně si uhýbat, pokud se na rozhledně potkají dvě skupiny. Vnější plášť je tvořen sítí z ocelových lanek, která je napnutá na nosné konstrukci. Jednoduchými kovovými spojkami jsou na síti připnuty grafitové tyčky o průměru 1,5 mm s malými odrazkami na koncích. Materiál konstrukce i tyček zajišťuje dlouhou životnost rozhledny i její nízkou údržbovost. Staticky je věž řešena jako dva tubusy, vnitřní a vnější, spojené a ztužené trubkami a schodišti.  Navrhujeme rozhlednu založit hlubinně na velkoprůměrové piloty vetknuté do skalního podloží cca 5-6 metrů pod povrchem. V koruně budou piloty navzájem spřažené železobetonovým roštem a deskou. Geologické podmínky v podstatě vylučují použití jakéhokoliv odlišného způsobu založení.
 
Díky za Lumion!
 

Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka
Rozhledna Měňavka